fredag 25 januari 2013

Hökarängen i Morgårdshammar

Vi har av kommunen fått tillstånd att bedriva verksamhet på Hökarängen i Morgårdshammar. Området ligger i slutet på Munkvägen innan det blir cykel- och gångbana. Där förfogar vi över den gamla tennisplanen. Vi har byggt en Touringbana på den. Vi har även grusplanen som ligger direkt efter tennisplanen. På den håller vi på att bygga Offroadbana. All körning på Hökarängen sker på organiserade tider och med elbilar. Detta p.g.a intilliggande bostadsområden. Mera information om tider kommer när utesäsongen drar igång i april - maj.

Film på Touringbanan

Film på Offroadbanan